Gå til indhold

Rettigheder

Er du døvblind, kan du få hjælp og rådgivning, ligesom at du har ret til en række ydelser og forskellige former for hjælp. Disse muligheder og rettigheder bevilges gennem forskellige instanser, men mere overordnet kan du få hjælp og rådgivning hos bl.a. din kommune, CFD og hos VISO.

Grafik af hænder med hjerter

Hjælp og rådgivning

Er du døvblind kan du få en række ydelser og har ret til forskellige former for hjælp. Disse muligheder og rettigheder bevilges gennem forskellige instanser, men mere overordnet kan du få hjælp og rådgivning hos bl.a. din kommune, CFD og hos VISO.

Døvblind bruger afspilningsudstyr med store knapper

Hjælpemidler

Har man en hørerest, kan høreteknisk udstyr og produkter med talesyntese eller punktafmærkning gøre kommunikation mulig og hverdagen lettere. Har man en synsrest, kan god lyssætning og forstørrelse med zoom hjælpe. 

Døvblind mand med hvid stok og kontaktperson på Christiansborg slotsplads

Kontaktperson

Er du døvblind eller synshørehæmmet i alvorlig grad, kan du søge kommunen om kontaktperson ifølge servicelovens §98. En kontaktpersonen kan fungere som dine øjne og ører og dermed være bindeled til dine omgivelser.

Døvblind kvinde får tolkning på landsmøde

Tolkning

Man kan bevilges tolkning i Danmark, hvis man er døv eller har en alvorlig hørenedsættelse. Alle tolkeformer kan kombineres med haptiske signaler til synsbeskrivelse. Læs her hvordan du søger tolk

Stemmeboks med teksten Ja tak til tilgængelig valgkamp

Dine rettigheder ved valg

Døvblinde har særlige rettigheder ved folketingsvalg, kommunalvalg og Europa-parlamentsvalg. Du kan læse om dine rettigheder ved valg her

Døvblind kvinde misser op mod infoskræm på togperron

Individuel handicapkørsel til blinde og døvblinde

Siden 2018 har lov om individuel handicapkørsel givet blinde og stærkt svagsynede mulighed for at få individuel kørsel som et supplement til den almindelige offentlige transport. Transporten udføres af dit lokale trafikselskab, og der køres med taxa eller minibusser.

Bog med punktskrift

Notas individuelle service for døvblinde

Har du brug for at få overført personlige dokumenter til punktskrift, E-tekst eller lyd, så kan du lave din egen bestilling hos Nota igennem Individuel service for døvblinde. Læs her hvad ordningen omfatter. 

Hvid stok på brosten

Særlige ordninger for blinde og svagsynede

Er du blind eller svagsynet, så kan du få adgang til en række særlige ordninger. Her kan du finde en beskrivelse af 'Særlige ordninger for blinde og svagsynede'

Tre grafiske hænder med røde hjerter i midten

Har du oplevet vold?

Vold kan være mange forskellige ting - lige fra overgreb til chikane og til psykisk pres. Også ting som de fleste mennesker måske ikke normalt vil betragte som vold. Find info om, hvad du kan gøre, hvis du har været eller er udsat for vold