Gå til indhold

Individuel handicapkørsel til blinde og døvblinde

1. juli 2018 trådte den ændrede lov om individuel handicapkørsel i kraft. Med lovændringen var det ikke længere kun bevægelseshæmmede, men også blinde og stærkt svagsynede, der fik adgang til individuel handicapkørsel. Individuel handicapkørsel er et supplement til den almindelige offentlige transport. Transporten udføres af dit lokale trafikselskab og der køres med taxa eller minibusser. Der er ofte flere passagerer med i vognen, men du betaler kun for den direkte tur man ville køre, hvis du var alene i bilen. Der køres fra gadedør til gadedør.

Hvordan får jeg bevilget individuel handicapkørsel

Det er kommunerne, der godkender (visiterer) blinde og stærkt svagsynede til ordningen. Du skal derfor henvende dig til kommunen for at ansøge om at få bevilget individuel handicapkørsel. Kommunerne kan bruge Dansk Blindesamfunds medlems-, rejse- og ledsagerkort eller rejsekort udstedt af Dansk Blindesamfund som gyldig dokumentation for at en ansøger er berettiget til at benytte ordningen. Kommunen kan også vælge at bruge anden dokumentation på at ansøger er blind eller stærkt svagsynet, men vi forventer ikke at det vil ske, fordi det kræver mere administration. Oplever du problemer med at blive visiteret til ordningen, hører vores juridiske konsulent Zen Donen gerne fra dig på zen@dovblinde.dk.

 

Kørselsformål

Du kan køre til fritidsformål. Det kan fx være indkøb, familie/vennebesøg, bibliotek, frisør og lignende. I nogle kommuner også til privat fysioterapeut og genoptræning i kommunen. Du kan ikke bruge ordningen til kørsel til hospital, heller ikke hvis det er fordi du skal til genoptræning. Her gælder som udgangspunkt reglerne om siddende patientbefordring, som er en anden ordning. Ved kørsel til læge gælder som udgangspunkt også andre regler, som er forskellige fra kommune til kommune, og der er ofte forskel på om du er pensionist eller ej.

 

Kørselsomfang

Du bevilges som udgangspunkt 104 enkeltture pr. kalenderår. Nogle kommuner bevilger flere ture fx internt i kommunen. Der kan ikke spares op fra år til år ved ubrugte ture.

 

Pris
Du skal betale en kilometertakst for hver enkelt tur. I nogle kommuner er der også et årligt abonnementsgebyr.

 

Hjælpemidler

Du kan have kørestol, rollator og lignende med.

 

Ledsager

Du kan medtage ledsager og andre fx børn. Der er forskel på, hvor meget og om der tages betaling for ledsagere og andre i de forskellige kommuner. Se de konkrete bestemmelser i dit område via de links, der er nederst i denne artikel. Husk at spørge om du kan få bevilget gratis ledsager i handicapkørslen, når du ansøger kommunen om at komme med i ordningen. Førerhunde kan medtages uden betaling.

Læs mere om…

Stemmeboks med teksten Ja tak til tilgængelig valgkamp

Dine rettigheder ved valg

Døvblinde har særlige rettigheder ved folketingsvalg, kommunalvalg og Europa-parlamentsvalg. Du kan læse om dine rettigheder ved valg her

Bog med punktskrift

Notas individuelle service for døvblinde

Har du brug for at få overført personlige dokumenter til punktskrift, E-tekst eller lyd, så kan du lave din egen bestilling hos Nota igennem Individuel service for døvblinde. Læs her hvad ordningen omfatter. 

Grafik med hånd med rødt hjerte i

Spørg socialrådgiveren

DøvBlinde Danmarks socialrådgiver Iben Thomsen hjælper med råd og vejledning, hvis din sag er gået i hårdknude eller du er i tvivl om dine rettigheder. Iben kan kontaktes på telefon eller mail