Gå til indhold

Internationalt samarbejde 

DøvBlinde Danmark er en forening for alle med både nedsat syn og hørelse. Vi er døvblindes stærke stemme, når det kommer til rettigheder, lige vilkår og tilgængelighed. Vi bidrager med løsninger, der hvor beslutningerne tages, og skaber gode rammer for, at døvblinde og synshørehæmmede kan mødes og kommunikere på både tegnsprog og tale.

Nordisk samarbejde (DBNSK)

De nordiske lande holder hvert år fælles formandsmøde i ét af de nordiske lande og orienterer hinanden om tiltag i vores forskellige foreninger. Vi har lavet en fælles nordisk definition af døvblindhed, som beskriver konsekvenserne af det dobbelte handicap. Definitionen er lavet i 2006 og revideret i 2016.

Gå til den nordiske definition 

Brochure om DBNSK og døvblindhed (engelsk)

 

Den Europæiske DøvBlinde Union (EDBU)

Den europæiske Døvblinde Union (EDBU) er en samle-organisation for alle europæiske døvblindeorganisationer.

EDBU blev grundlagt i 2003 og er en græsrods-organisation, der arbejder for lighed og fuld deltagelse i samfundet for døvblinde i alle europæiske lande. Samtidig er EDBU et europæisk forum for udveksling af viden og erfaring indenfor døvblindeområdet.

Læs mere om Den europæiske Døvblinde Union på Facebook og på organisationens egen hjemmeside.

 

Verdensforbundet for DøvBlinde (WFDB)

Verdensforbundet af Døvblinde (på engelsk The World Federation of the Deafblind) blev stiftet i 2001 og er døvblindes samlede stemme på verdensplan. Præsidenten for verdensforbundet var i mange år danskboende Lex Grandia, der var en fremragende repræsentant for døvblindes rettigheder.

Verdensforbundet af Døvblinde (WFDB) er en græsrods-organisation, der fungerer som stemme for alle verdens døvblinde. WFDB's mål er at forbedre døvblindes livskvalitet over hele verden, og et af de vigtigste formål er at opsøge døvblinde og hjælpe med at bryde isolationen. WFDB søger også at sprede information om døvblindhed og om den hjælp og service, døvblinde har behov for, for at kunne leve selvstændige liv. Dertil kommer, at WFDB søger at få døvblindhed anerkendt som et unikt handicap internationalt. I mange lande er selv de mest basale rettigheder for døvblinde ikke-eksisterende, så det er et arbejde, der kræver en stor indsats.

WFDB har været med til at sætte sit præg på FNs handicapkonvention, der blev vedtaget i 2006, underskrevet af Danmark i 2007 og ratificeret i 2009 - især igennem den daværende præsident Lex Grandia, der i mange år lagde en kæmpe indsats i etableringen af handicapkonventionen gennem sit arbejde i WFDB.

I 2016 underskrev Danmark Tillægsprotokollen, så det er blevet muligt for danske borgere at klage, hvis konventionen ikke overholdes. Læs mere om WFDB på organisationens egen hjemmeside.

Tidligere præsident for WFDB: Lex Grandia
Tidligere præsident for WFDB: Lex Grandia

Læs mere om…

Sorthvid foto af døvblinde på vej på bustur i 1967

DøvBlinde Danmarks historie

En forening for og af døvblinde - dét var målet i 1987, da en gruppe døvblinde og synshørehæmmede stiftede foreningen. Læs DøvBlinde Danmarks historie

Hvid stok på gult markeringsfelt

Rettigheder

Døvblinde har udover de almindelige rettigheder for borgere i Danmark også i enkelte tilfælde særlige rettigheder. Du kan finde information om dine rettigheder her

Hovedbestyrelsen i DøvBlinde Danmark

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i DøvBlinde Danmark består af otte døvblinde medlemmer, der er valgt for to år ad gangen.