Gå til indhold

Tolkning

Man kan bevilges tolkning i Danmark, hvis man har en alvorlig hørenedsættelse eller er døv. Her kan du finde mere info om, hvad du kan få bevilget tolk til og hvor du kan finde mere info. Du kan også finde en liste over alle tolkeleverandører i Danmark.

Man kan få bevilget tolkning i Danmark, hvis man har en alvorlig hørenedsættelse eller er døv. Tolkning kan være i form af tegnsprogstolkning, taktiltegnsprogs-tolkning, skrivetolkning eller taletolkning, og alle tolkeformerne kan kombineres med haptiske signaler til synsbeskrivelse.

Hos DNTM – Den Nationale TolkeMyndighed kan man bestille tolk til sociale aktiviteter som møder i handicaporganisationer, politiske møder, fritidsaktiviteter, lægekonsultationer m.m. Derudover har alle døvblinde en timebank på 20 timer om året til tolkning efter eget valg. Skal man kommunikere med jobcenter, arbejdsplads, kommune, hospital eller andre med sektoransvarlighed, skal disse sektorer sørge for tolkning.

Her kan du finde en liste over alle tolkeleverandører i Danmark samt en række gode råd, som kan bruges ved tolkning af skak for døvblinde. 

Ung mand får taktil tegnsprogstolkning på landsmøde

Tolkeformer

  • Tegnsprog
  • Taktilt tegnsprog
  • Taletolkning
  • Skrivetolkning til aflæsning på skærm
  • Skrivetolkning til aflæsning på punkttastatur

Hos Den Nationale TolkeMyndighed kan du læse og se på tegnsprog, hvordan man bliver optaget som bruger hos Den Nationale TolkeMyndighed.

Visioner for tolkeområdet

Danske Døves Landsforbund, DøvBlinde Danmark, Høreforeningen og Danske Døves Ungdomsforbund (brugerorganisationerne i det følgende) har fælles visioner for tolkeområdet for tegnsprogs-, skrive- og døvblindetolkning.

Dokumentet er et resultat af en arbejdsgruppes gennemgang af alle de områder, hvor vores medlemmer oplever barrierer og problemer på tolkeområdet. For hvert problemfelt fremlægges en vision og en række anbefalinger til at løse udfordringerne.

Vores mål er, at døve, døvblinde og mennesker med høretab har samme muligheder som alle andre. Det betyder bl.a. at gruppen skal være i arbejde og have karrieremuligheder, der matcher deres uddannelsesniveau og erhvervserfaringer. Samtidig skal døve, døvblinde og mennesker med høretab have samme adgang til information og kommunikation som deres jævnaldrende i form af tegnsprogstolkning, døvblindetolkning, skrivetolkning, tale-til-tekst og/eller alternative former for kommunikation, herunder også stemme tolkning. Ovenstående mål bakkes op af menneskerettigheder, først og fremmest af:

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD), artikel 4.3, artikel 9, artikel 21.
Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2016 om tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (2016/2952(RSP), der henviser til, at artikel 21 og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, udtrykkeligt forbyder forskelsbehandling på grund af handicap og fastslår, at personer med handicap skal sikres lige deltagelse i samfundet.

Download visionspapiret på word eller pdf.

Læs mere om…

To døvblinde taler taktilt tegnsprog sammen

Tegnsprog og taktilt tegnsprog

Tegnsprog  og taktilt tegnsprog udføres med hænderne - og aflæses med hænderne af døvblinde, der ikke har nogen synsrest. Få gode råd her 

Døvblind kvinde får det haptiske signal på ryggen for Retning

Haptiske signaler

Brug haptiske signaler på ryg og skuldre til at synsbeskrive, hvad der er i rummet og formidle stemningen. Det giver overblik - uden at forstyrre de andre i rummet. 

Døvblind kvinde misser op mod infoskræm på togperron

Individuel handicapkørsel til blinde og døvblinde

Siden 2018 har lov om individuel handicapkørsel givet blinde og stærkt svagsynede mulighed for at få individuel kørsel som et supplement til den almindelige offentlige transport. Transporten udføres af dit lokale trafikselskab, og der køres med taxa eller minibusser.