Gå til indhold

Hjælpemidler

Når du har en syns- og hørenedsættelse, har du ret til hjælpemidler, hvis du opfylder kravene i servicelovens § 112. Du skal have en varigt nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe denne og lette den daglige tilværelse i hjemmet. Du skal henvende dig til din kommune, som afgør om og hvilke hjælpemidler, du har behov for og ret til.

Lup nærfoto

 

Der findes mange syns- og hørehjælpemidler, der kan forstærke hørelsen, øge læsetilgængeligheden og fx gøre det muligt at udføre opgaver i et køkken som døvblind. Høreapparater er blevet små og praktiske og kan gøre kommunikation mulig selv for personer, der har meget svære hørenedsættelser. Mange smartphones kan i dag kobles til høreapparatet, og trådløse mikrofoner kan stilles foran den der taler, hvorved lyden modtages direkte i høreapparatet.

Redskaber som køkkenvægt kan fås med tale eller følbar aflæsning, med en digital farveaflæser kan man bestemme farven på tøjet, med en punkt-Dymo kan man udskrive labels på punkt, så man kan skelne fx krydderier fra hinanden, og med forstørrelsesglas, luplamper og digitale forstørrelsesprogrammer kan tekst forstørres og kontrasten øges.

Hjælpemidler bevilges af egen kommune. 

Kontakt din lokale medlemsrådgiver, døvblindekonsulenterne hos CFD eller dit lokale kommunikationscenter for rådgivning om hjælpemidler. 

Døvblind kvinde viser dymolabel-maskine

"Uden min dymo-tang til at lave punktskriftlabels ville jeg være nødt til at snuse mig frem, når jeg fx laver te eller mad.

Med dymo kan jeg lave labels, som jeg hurtigt kan aflæse med fingrene. Det bruger jeg både på krydderier og alt muligt andet. Det er super-nyttigt og giver mig den selvstændighed, jeg virkelig sætter pris på"

Læs mere om…

Døvblind kvinde misser op mod infoskræm på togperron

Individuel handicapkørsel til blinde og døvblinde

Siden 2018 har lov om individuel handicapkørsel givet blinde og stærkt svagsynede mulighed for at få individuel kørsel som et supplement til den almindelige offentlige transport. Transporten udføres af dit lokale trafikselskab, og der køres med taxa eller minibusser.

Døvblind mand med hvid stok og kontaktperson på Christiansborg slotsplads

Kontaktperson

Er du døvblind eller synshørehæmmet i alvorlig grad, kan du søge kommunen om kontaktperson ifølge servicelovens §98. En kontaktpersonen kan fungere som dine øjne og ører og dermed være bindeled til dine omgivelser.

Hvid stok på brosten

Særlige ordninger for blinde og svagsynede

Er du blind eller svagsynet, så kan du få adgang til en række særlige ordninger. Her kan du finde en beskrivelse af 'Særlige ordninger for blinde og svagsynede'