Gå til indhold

Kontaktperson

Døvblinde har ret til kontaktperson ifølge servicelovens § 98. En kontaktpersonen kan fungere som dine øjne og ører og dermed være bindeled til dine omgivelser. Hvis du ønsker at søge om kontaktperson, skal du kontakte din kommune eller en døvblindekonsulent, som kan hjælpe med at skrive ansøgningen. 

Døvblind mand med hvid stok og kontaktperson på Christiansborg slotsplads

Hvad kan jeg bruge kontaktperson til?

  • Være øjne og ører
  • Synsbeskrivelse og ledsagelse
  • Skabe kontakt til omgivelserne
  • Hjælpe med kommunikationen
  • Hjælpe med overblik og orientering

Hvad laver en kontaktperson?

Er du døvblind eller synshørehæmmet i alvorlig grad, kan du søge kommunen om kontaktperson ifølge servicelovens § 98. En kontaktpersonen kan fungere som dine øjne og ører og dermed være bindeled til dine omgivelser, holde dig orienteret ved fx avislæsning, ordne post, meddelelser og regninger og ledsage ved indkøb, besøg, på kurser mm.

Af vejledningen til § 98 fremgår, at:
”Formålet med kontaktpersonordningen er at give borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde, mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov”.

Det er op til kommunens konkrete og individuelle vurdering af behovet hos den enkelte, hvor mange kontaktpersontimer, vedkommende kan få tildelt.

 

Hvem ansætter og superviserer min kontaktperson?

Hvis du bevilges en kontaktperson, er det din kommune, der ansætter og er kontaktpersonens arbejdsgiver. Døvblindekonsulenterne kan hjælpe kommunerne med udredning i forbindelse med syns- og høretabet samt rådgivning om og etablering af kontaktpersonordningen. Herudover tilbyder de introduktion, kursus og supervision til kontaktpersonerne.

Ifølge vejledningen om § 98 skal du som døvblind være med til at finde frem til og godkende hvem der ansættes som din kontaktperson. 

Du kan få flere oplysninger hos din kommune eller hos døvblindekonsulenterne på CFD, som har kontorer fem steder i landet: København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg.  

Læs mere om…

Ung døvblind mand med hvid stok ledsages af sin kontaktperson

Ledsagelse

Synsbeskrivelse er vigtigt for at døvblinde kan orientere sig og forholde sig til omgivelserne. Det kan med fordel kombineres med haptiske signaler

Døvblind kvinde får det haptiske signal på ryggen for Retning

Haptiske signaler

Brug haptiske signaler på ryg og skuldre til at synsbeskrive, hvad der er i rummet og formidle stemningen. Det giver overblik - uden at forstyrre de andre i rummet. 

Haptiske signaler laves på skulderen af en døvblind, mens kontaktpersonen samtidig synsbeskriver

Synsbeskrivelse

Synsbeskrivelse er vigtigt for at døvblinde kan orientere sig og forholde sig til omgivelserne. Det kan med fordel kombineres med haptiske signaler