Gå til indhold

Hjælp og rådgivning

Er du døvblind kan du få en række ydelser og har ret til forskellige former for hjælp. Disse muligheder og rettigheder bevilges gennem forskellige instanser, men mere overordnet kan du få hjælp og rådgivning hos bl.a. din kommune, CFD og hos VISO. Her kan du læse om dine rådgivningsmuligheder.

Døvblind kvinde alene med hvid stok på P-plads

"Når man først får sin diagnose, aner man ikke, hvad man skal gøre. Det hele ser sort og umuligt ud. Det var først, da jeg fik besøg af FDDBs medlemsrådgiver, som henviste mig til en døvblindekonsulent, at jeg fik øjnene op for, at der var hjælp at hente. Nu har jeg fået zoom til min computer, hjælpemidler, også nogen jeg kan have i tasken, og et helt nyt netværk her i foreningen. Det kan altid betale sig at bede om hjælp."

Kommunen

Din kommune har pligt til at give dig hjælp og rådgivning om din situation og dine muligheder.
I mange kommuner har de et samarbejde med CFD, hvor en døvblindekonsulent vil udføre en række opgaver for kommunen, men i andre kommuner er det din sagsbehandler, der yder rådgivning.
Det kan være om du har brug for forskellige former for hjælp i hjemmet, fx rengøring eller hjælp til personlig pleje. Det kan også være, hvis du er i arbejde om du kan få en personlig assistent. Eller det kan være hvilke hjælpemidler, du kan have brug for i hverdagen, fx en lup med ekstra lys i, en blindestok, oplæsningsprogram til computeren eller lignende.

 

CFD

CFD har en række døvblindekonsulenter over hele landet, som er specialiserede i at give døvblinde vejledning. De kan fx i samarbejde med kommunen udrede, hvilken hjælp du har behov for, eksempelvis hjælpemidler, en skrivetolk, et kursus i punktskrift eller en kontaktpersonordning.

VISO

Specialrådgivning ved VISO – Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, kaldet VISO, bistår kommuner og borgere med gratis vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager, og VISO yder gratis vejledende udredning til kommuner og borgere, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud.

Som funktionel døvblind eller som fagperson, der arbejder med en borger med funktionel døvblindhed, har man dermed mulighed for at søge VISO om specialiseret rådgivning. VISO kan også afdække, hvorvidt en borger kan betegnes som funktionel døvblind. Det er kun offentlig myndighed, der kan bede om denne afdækning og ikke borgeren selv.

Hvis der er tale om, at der er brug for specialiseret rådgivning, vil den være individuelt tilrettelagt af specialister fra VISOs to leverandører på området – CFD (erhvervet døvblindhed) eller OKS (medfødt døvblindhed) 

Læs mere om…

Døvblind bruger afspilningsudstyr med store knapper

Hjælpemidler

Har man en hørerest, kan høreteknisk udstyr og produkter med talesyntese eller punktafmærkning gøre kommunikation mulig og hverdagen lettere. Har man en synsrest, kan god lyssætning og forstørrelse med zoom hjælpe. 

Døvblind mand med hvid stok og kontaktperson på Christiansborg slotsplads

Kontaktperson

Er du døvblind eller synshørehæmmet i alvorlig grad, kan du søge kommunen om kontaktperson ifølge servicelovens §98. En kontaktpersonen kan fungere som dine øjne og ører og dermed være bindeled til dine omgivelser.

Bog med punktskrift

Notas individuelle service for døvblinde

Har du brug for at få overført personlige dokumenter til punktskrift, E-tekst eller lyd, så kan du lave din egen bestilling hos Nota igennem Individuel service for døvblinde. Læs her hvad ordningen omfatter.