Gå til indhold

Tegnsprog og taktilt tegnsprog

Tegnsprog er et visuelt sprog, der udføres med hænderne. Det bruges af døve og døvblinde og blev i 2013 anerkendt som officielt sprog i Danmark på linje med dansk talesprog. Tegnsprog er ikke internationalt, men er opstået naturligt gennem tiderne i forskellige lande. Sammen med tegnsprog laves mimik, mundbevægelser og kropssprog, der understøtter tegnenes betydning.

Tegnsprog

Døvblinde, som er helt døve og har en synsrest, kommunikerer oftest på tegnsprog. Tegnene udføres i et lille felt foran brystkassen, så tegn og mundbevægelser kan aflæses samtidig. Er man helt døv og helt blind bruger man taktilt tegnsprog, som aflæses ved, at den døvblindes hånd følger den kommunikerendes hænder.

 

Taktilt tegnsprog

Taktilt tegnsprog består af de samme tegn som tegnsprog med enkelte modifikationer for lettere aflæsning med hænderne. Uden syn og hørelse får man ikke den information, der kan være i mimik, mundbevægelser og kropssprog. Det kræver meget koncentration at aflæse taktilt tegnsprog med hænderne. Hastighed og den samlede informationsmængde tilpasses derfor til situationen og til den døvblinde, der modtager det.

 

Håndalfabetet

Det danske håndalfabet bruges til at stave fx navne og steder. Bogstaverne udføres med én hånd og kan aflæses både visuelt og taktilt ved at mærke bogstaverne med hænderne.

 

Synsbeskrivelse og haptiske signaler

Synsbeskrivelse og haptiske signaler kan være nyttigt at bruge sammen med tegnsprog, så den døvblinde får en samlet oplevelse af, hvad der foregår og dermed et bedre overblik over situationen.

 

To døvblinde kvinder snakker taktilt tegnsprog med hænderne

Gode råd til kommunikation med tegnsprogsbrugere

 

 • Placér dig, så lyset falder på dig og ikke giver modlys for den døvblinde
 • Brug tydelig mimik og symbolske tegn, hvis du ikke kan tegnsprog
 • Vink som hilsen eller rør let ved skulder, arm eller hånd for at få den døvblindes opmærksomhed
 • Stil dig i passende afstand – spørg personen hvor
 • Lav tegnsprog i et lille felt ud for brystet
 • Lav tydelige tegn – ikke for hurtigt
 • Er personen taktilbruger, så tag personens hænder og tilpas hastighed og informationsmængde
 • Skriv med store bogstaver i hånden – helst i ubrudte linjer
 • Skriv på en mobiltelefon eller tablet – det kan forstørres
 • Skriv med kraftig tusch på papir
 • Bær tøj i en farve, der giver bedst kontrast til dine hænder
 • Giv god tid til kommunikationen – hav tålmodighed

Læs mere om…

Døvblind bruger afspilningsudstyr med store knapper

Hjælpemidler

Har man en hørerest, kan høreteknisk udstyr og produkter med talesyntese eller punktafmærkning gøre kommunikation mulig og hverdagen lettere. Har man en synsrest, kan god lyssætning og forstørrelse med zoom hjælpe. 

Døvblind kvinde får det haptiske signal på ryggen for Retning

Haptiske signaler

Brug haptiske signaler på ryg og skuldre til at synsbeskrive, hvad der er i rummet og formidle stemningen. Det giver overblik - uden at forstyrre de andre i rummet. 

Haptiske signaler laves på skulderen af en døvblind, mens kontaktpersonen samtidig synsbeskriver

Synsbeskrivelse

Synsbeskrivelse er vigtigt for at døvblinde kan orientere sig og forholde sig til omgivelserne. Det kan med fordel kombineres med haptiske signaler