Gå til indhold

Talesprog

Døvblindhed er et handicap, som i høj grad rammer kommunikationen. Har man en hørerest, kan høreteknisk udstyr gøre hverdagen og kommunikationen mulig. Men selv med kraftige høreapparater eller Cochlear Implant (CI) kan det være svært at fange intonation og ironi samt retningsbestemme og skelne lyde fra hinanden.

Kvinder taler og lytter sammen

Døvblindhed er et handicap, som i høj grad rammer kommunikationen. Er man døvblind, og har man en hørerest, kan høreapparater eller Cochlear Implant (CI) gøre det muligt at opfange lyd under gode forhold. Især i større forsamlinger kan det dog være vanskeligt at skelne relevant lyd fra baggrundsstøj. 

Synstabet gør det svært at mundaflæse og afkode mimik, ansigtsudtryk og kropssprog. Derfor er synsbeskrivelse med haptiske signaler en god metode til at få den information. 

"Kommunikation er noget af det vigtigste for os mennesker. Det opdager man, når man mangler den daglige strøm af nyheder og informationer, og når man ikke længere kan følge med i samtaler i større sammenhænge. Det er rigtig rart, når nogen lægger en hånd på min skulder og gør mig opmærksom på noget vigtigt. Hvis der ikke tages hensyn, har jeg ikke en chance".

Høreapparat

Gode råd til kommunikation med talebrugere

  • Placér dig, så lyset falder på dig og ikke giver modlys for den døvblinde
  • Læg en hånd på den døvblindes skulder, inden du taler
  • Fortæl hvem du er
  • Tal tydeligt, men råb ikke
  • Undgå unødig støj
  • Brug korte sætninger og sig det vigtigste først
  • Synsbeskriv omgivelserne og fortæl hvad der sker omkring jer
  • Gentag eller omformuler sætningen til den er forstået
  • Giv god tid - hav tålmodighed

Læs mere om…

Døvblind bruger afspilningsudstyr med store knapper

Hjælpemidler

Har man en hørerest, kan høreteknisk udstyr og produkter med talesyntese eller punktafmærkning gøre kommunikation mulig og hverdagen lettere. Har man en synsrest, kan god lyssætning og forstørrelse med zoom hjælpe. 

Døvblind kvinde får det haptiske signal på ryggen for Retning

Haptiske signaler

Brug haptiske signaler på ryg og skuldre til at synsbeskrive, hvad der er i rummet og formidle stemningen. Det giver overblik - uden at forstyrre de andre i rummet. 

Haptiske signaler laves på skulderen af en døvblind, mens kontaktpersonen samtidig synsbeskriver

Synsbeskrivelse

Synsbeskrivelse er vigtigt for at døvblinde kan orientere sig og forholde sig til omgivelserne. Det kan med fordel kombineres med haptiske signaler