Gå til indhold

Rapport: Tolkning - fra døvblindes perspektiv

Denne rapport er blevet til i samarbejde mellem Den Nationale Tolkemyndighed og DøvBlinde Danmark og undersøger døvblindes kommunikative behov for tolkning samt eksisterende viden og erfaring på døvblindetolke-området. Rapporten kan være udgangspunkt for både videreuddannelse af tolke og videre undersøgelser.

Tolkning for døvblinde indeholder en lang række elementer fra forskellige tolkediscipliner. Døvblindetolkning adskiller sig dermed fra anden tolkning ved sin høje kompleksitet. Der skal tages højde for det manglende syn og samtidig formidles et helhedsbillede af situationen. Det kræver et godt overblik fra tolkens side, og det kræver en høj grad af bevidst prioritering og tilpasning til situationen.

Tolk og døvblinde på scenen

Ønsker du mere information om tolkning?

Du kan læse mere om tolkning, bevillinger med mere på DNTM - Den Nationale TolkeMyndigheds hjemmeside.

Læs mere om…

Haptiske signaler laves på skulderen af en døvblind, mens kontaktpersonen samtidig synsbeskriver

Synsbeskrivelse

Synsbeskrivelse er vigtigt for at døvblinde kan orientere sig og forholde sig til omgivelserne. Det kan med fordel kombineres med haptiske signaler

To døvblinde taler taktilt tegnsprog sammen

Tegnsprog og taktilt tegnsprog

Tegnsprog  og taktilt tegnsprog udføres med hænderne - og aflæses med hænderne af døvblinde, der ikke har nogen synsrest. Få gode råd her 

Kvinde aflæser label med lup

Hvad er døvblindhed?

Definitionen på døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden.