Gå til indhold

Kontaktpersonhåndbogen

Kontaktpersonhåndbogen indeholder vejledende retningslinjer for kontaktpersonordningen og et godt værktøj for både brugere af ordningen, kommuner, kontaktpersoner, døvblindekonsulenter og pårørende.

Kontaktpersonhåndbogen fra 2022 er revideret i samarbejde mellem CFD Rådgivning, Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) og DøvBlindes Kontaktpersonsforening (DBK).

Formand og kontaktperson i bymiljøet

Ønsker du mere information om kontaktpersonordningen?

Kontakt din døvblindekonsulent på CFD, som har kontorer i:

  • Fredericia
  • Odense
  • København
  • Aarhus

Læs mere om…

Haptiske signaler laves på skulderen af en døvblind, mens kontaktpersonen samtidig synsbeskriver

Synsbeskrivelse

Synsbeskrivelse er vigtigt for at døvblinde kan orientere sig og forholde sig til omgivelserne. Det kan med fordel kombineres med haptiske signaler

To døvblinde taler taktilt tegnsprog sammen

Tegnsprog og taktilt tegnsprog

Tegnsprog  og taktilt tegnsprog udføres med hænderne - og aflæses med hænderne af døvblinde, der ikke har nogen synsrest. Få gode råd her 

Kvinde aflæser label med lup

Hvad er døvblindhed?

Definitionen på døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden.