Gå til indhold

Få rådgivning om digital kommunikation

Hos DøvBlinde Danmark kan du få hjælp og vejledning til at finde og afprøve det computer- eller telefonudstyr og de programmer, som passer til dig. Vi har to medarbejdere og fire instruktører, som guider, vejleder og hjælper med digital kommunikation - de kommer også gerne hjem til dig og vejleder i hjemmet og kan tilbyde dig plads i en lokal netværksgruppe for at udveksle erfaringer og tips med andre døvblinde.

Mobil med forstørret skrift og display

Der findes mange digitale løsninger, der kan gøre det lettere for døvblinde og synshørehæmmede at kommunikere og få adgang til information, blandt andet forstørrelse, talesyntese, punktskrift og meget mere. For eksempel kan man få punktdisplays, der kan tilsluttes til computer, smartphones og tablets.

 

PC Tekst og Web tekst

PC Tekst og Web tekst er internetbaserede løsninger, der giver døvblinde, døve og synshørehæmmede mulighed for at telefonere ved hjælp af tekst.
Både Web tekst og PC Tekst er gratis, hvis man er visiteret til det.

Tilmelding til TDC på https://webtekst.yousee.dk/ 

PC Tekst er udviklet til døvblinde, der bruger zoom, talesyntese eller punkt.
Det er en storskriftløsning med mørk eller lys baggrund med mulighed for at ændre på tekststørrelse og farvesammensætning.

Web tekst er tekst-telefoni for døvblinde, der ikke anvender specialprogrammer eller udstyr.
Alle, der har brug for at ringe til døvblinde, kan være tilmeldt. Der kan ringes direkte til andre, der er tilmeldt Web tekst og PC Tekst. Der findes også en mobilløsning, der kan anvendes på iPhone/smartphones.

Læs mere på TDC Webtekst.

 

Formidling af samtale

Det er muligt at ringe via TDCs Formidlingscenter FC for at få formidlet en samtale til hørende. Det er gratis til alle danske fastnetnumre. Hvis der formidles samtaler til mobil-, udlands- eller særtjenestenumre, takseres det til gældende takster.

Pårørende kan også blive oprettet gratis til at bruge www.webtekst.tdc.dk.

Den pårørende opretter sig på lige fod med andre brugere, men skal samtidig sende en mail til handicapservice@yousee.dk hvor man skriver, at man er oprettet som pårørende til navn + telefonnummer. Bruger og pårørende vil herefter kunne ringe direkte til hinanden og kommunikere via tekst.

 

Ideksy

Vi kan hjælpe dig i gang på Ideksy, et nyhedsforum kun for døvblinde, hvor man kan få informationer og debattere i
nyhedsgrupper, læse tekst-tv på en enkel måde og finde links til relevante websider.
For at blive oprettet, skal du kontakte koordinator Bitten Rasch hos DøvBlinde Danmark.

Gå til Ideksy 

 

Søg kommunen

Du skal søge din egen kommune om kompenserende udstyr og programmer, før det anskaffes.
Det er kommunernes ansvar at opsætte samt give instruktion og undervisning i udstyr og programmer. Telekommunikation tilbyder supplerende undervisning og vejledning.

Kontakt DøvBlinde Danmark Telekommunikation for råd og vejledning – også vedrørende andre tekniske løsninger.

Døvblind kvinde med pc med zoomtekst

Lokale netværksgrupper

I DøvBlinde Danmarks lokale netværksgrupper mødes medlemmer med en instruktør og får gode råd om tilgængelighed og smartphone og tablets – primært iPhone og iPad. 

Kontakt koordinator Bitten Rasch: 
bitten@dovblinde.dk 
Tlf. 36 38 85 91 

"Uden mit forstørrelsesprogram ZoomText på computeren ville jeg være lost, både i mine studier til miljøteknolog og i hverdagen. Uden forstørrelse kunne jeg ikke se og behandle de store mængder data"

Læs mere om…

Døvblind aflæser mobiltelefon på sit smart watch

Smartphones og tablets

Moderne teknologi har gjort det muligt for flere og flere døvblinde at bruge mobile løsninger som mobiltelefoner, smartphones, tablets og smartwatches.

Døvblind bruger afspilningsudstyr med store knapper

Hjælpemidler

Har man en hørerest, kan høreteknisk udstyr og produkter med talesyntese eller punktafmærkning gøre kommunikation mulig og hverdagen lettere. Har man en synsrest, kan god lyssætning og forstørrelse med zoom hjælpe. 

Haptiske signaler laves på skulderen af en døvblind, mens kontaktpersonen samtidig synsbeskriver

Synsbeskrivelse

Synsbeskrivelse er vigtigt for at døvblinde kan orientere sig og forholde sig til omgivelserne. Det kan med fordel kombineres med haptiske signaler