Gå til indhold

H1 overskrift (Overskrift stor + H1)

Manchettekst - skriv max 4 linjer som opsummerer sidens indhold (Manchettekst + P).

H2 Overskrift (Overskrift lille + H2)


DøvBlinde Danmark er en forening for alle med både nedsat syn og hørelse. Vi er en privat interesseorganisation med meget på hjerte. Vi er døvblindes stærke stemme, når det kommer til rettigheder, lige vilkår og tilgængelighed.

Vi bidrager med løsninger, der hvor beslutningerne tages, og skaber gode rammer, for at døvblinde og synshørehæmmede kan mødes og kommunikere på både tegnsprog og tale.

Hos os føler døvblinde sig set, hørt og inkluderet i et vigtigt fællesskab.

DøvBlinde Danmark er en forening for døvblindblevne. Det vil sige for personer, der har mistet synet og hørelsen helt eller gradvist i løbet af livet, og som har tale- eller tegnsprog som modersmål.

Kontaktperson laver haptisk signal

H2 eller H3 overskrift i fokus-boks (Mindre overskrift + H2 eller H3):

  • Kurser og foredrag
  • Rådgivning og hjemmebesøg
  • Tolkning og teleslynge
  • Lokale netværksgrupper
  • Udflugter og oplevelser
  • Vandreture og fælleskab
  • Tilgængelighed og interessepolitik
  • Unge og ældre

H3 overskrift (Underoverskrift + H3)


Døvblindhed er et dobbelthandicap, der består af både alvorlig synsnedsættelse og alvorlig hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest, andre har en hørerest, mens nogle er helt døve og blinde.

Når de to vigtige sanser ikke kan bruges til at kompensere for hinanden, rammer kombinationen ekstra hårdt og giver store sociale og kommunikationsmæssige udfordringer. Funktionelt regnes man derfor for døvblind, når de to sanser er så nedsatte, at man i praksis har svært ved at følge med i, hvad der foregår omkring én.

Ofte er døvblindhed forårsaget af genfejlen Usher eller Retinitis Pigmentosa. Disse genfejl fører til syns- og hørenedsættelse, som forværres over tid.

Døvblindhed kan også skyldes aldring. Mange ældre får med tiden så svækkede sanser, at de er funktionelt døvblinde. Det kan være alvorligt, men forveksles ofte med almindelig aldring eller demens.

Døvblindhed kan afhjælpes med høre- og synshjælpemidler og med tolke og kontaktpersoner, som kan beskrive omgivelserne og hjælpe med formidling af kommunikation.

H2 eller H3 overskrift i grøn boks (Underoverskrift + H2 eller H3)


Er du døvblindbleven eller syns- og hørehæmmet i så alvorlig grad, at det sætter stærke begrænsninger i din kommunikation, kan du optages som medlem i DøvBlinde Danmark.

Alle ansøgninger vurderes individuelt.

Som udgangspunkt kan man blive medlem, hvis man er døv eller bruger høreapparat på begge ører OG er blind eller har en synsrest, der er mindre end 6/60 (samme kriterie som hos Dansk Blindesamfund). Der kan dog være andre faktorer, der påvirker syn og hørelse, som tages med i vurderingen.

Du kan ansøge om medlemsskab på nedenstående link eller ved henvendelse til Døvblinde Danmark.

H2 overskrift (Overskrift lille + H2)


Sam aditio voluptusciis sundae estiis net ommoles eruptaquate re porum rempore sedi illicit la qui qui aut rero ea eaquasi ncture peraest pedit volo mi, conseque.

Obit illique preptam vendae ne et ant dolore perit, inis dolupicto ma pliqui od quam hilitius cusdam, voluptas quiandissi beatempero omnimus, sita suntinc imoloribus dunda.

Sam aditio voluptusciis sundae estiis net ommoles eruptaquate re porum rempore sedi illicit la qui qui aut rero ea eaquasi ncture peraest pedit volo mi, conseque.

Obit illique preptam vendae ne et ant dolore perit, inis dolupicto ma pliqui od quam hilitius cusdam, voluptas quiandissi beatempero omnimus, sita suntinc imoloribus dunda.

Læs mere om…

Døvblinde kvinde læser en pjece med lup. Ægtefællen hjælper

Få besøg af en medlemsrådgiver

DøvBlinde Danmarks medlemsrådgivere tilbyder hjemmebesøg i hele landet på tale- eller tegnsprog og kan hjælpe dig videre med tilværelsen, når du rammes af syns- og hørenedsættelse

To hænder støtter en hånd

Bisidderservice

Har du brug for støtte og moralsk opbakning, så tilbyder DøvBlinde Danmarks medlemsrådgivere at tage med som bisiddere fx ved møder med kommunen. 

Ældre dame ser ud af vinduet

Vennetjenesten

Vennetjenesten er en flok frivillige døvblinde, som tilbyder at ringe eller skrive med dig, der ønsker en snak. Få din egen telefonven. I bestemmer selv hvad I vil snakke om

Man kan nemt føle sig ensom, når man ikke kan høre, hvad der foregår. Det er noget helt andet i erfa-grupperne – her bliver der taget hensyn.