Gå til indhold

Alice Agnes Kampps Legat

DøvBlinde Danmark og Danske Døvblindfødtes Forening har oprettet en fond, som uddeler legater til døvblinde. Hvert år 4. juni vil Alice Agnes Kampps legat for blinde-døve blive uddelt. Alle døvblinde, både døvblindfødte og døvblindblevne, kan søge.

Vær opmærksom på at der var ansøgningsfrist 14. april 2024.

I 2024 kan der søges om legatportioner på op til kr. 5.000. Der uddeles legater især som støtte til ferieophold. Afslag meddeles ikke.  Ansøgning kan udfyldes online eller downloades, printes og indsendes med post til: FDDB, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.Skemaet og kopi af årsopgørelse skal indsendes i en lukket kuvert mærket ”AAK legat” til FDDB senest 14. april. Skemaet bør af hensyn til datasikkerhed ikke indsendes som vedhæftet fil på mail. Mangler årsopgørelsen eller er der oplysninger i ansøgningen, der ikke er udfyldt, bliver ansøgningen ikke godkendt af bestyrelsen.

Obs! Hvad enten du udfylder skemaet online eller printer det, skal der via brevpost indsendes en kopi af din årsopgørelse samt samtykkeerklæring til DøvBlinde Danmarks sekretariat.

 

Baggrund

Alice Agnes Kampps Legat bestyres af en bestyrelse med tre medlemmer. Et medlem vælges af Danske Døvblindfødtes Forening, et medlem vælges af Foreningen Danske DøvBlinde. Det tredje medlem, bestyrelsens formand der skal være jurist, vælges efter forslag fra de to organisationer.

 

Ansøg

Læs mere om…

Døvblinde vandrer sammen med ledsagere i skoven

Arrangementer

DøvBlinde Danmark holder masser af kurser, temadage og udflugter, så du kan altid finde noget, der passer dig. Vi tager hensyn til lyd- og lysforhold og værner om det stærke fællesskab

To hænder støtter en hånd

Bisidderservice

Har du brug for støtte og moralsk opbakning, så tilbyder DøvBlinde Danmarks medlemsrådgivere at tage med som bisiddere fx ved møder med kommunen. 

Ældre dame ser ud af vinduet

Vennetjenesten

Vennetjenesten er en flok frivillige døvblinde, som tilbyder at ringe eller skrive med dig, der ønsker en snak. Få din egen telefonven. I bestemmer selv hvad I vil snakke om