Gå til indhold

Rapport: Mellem to stole

DøvBlinde Danmark har i maj udgivet rapporten Mellem to stole, som sætter fokus på et indtil nu underbelyst område: Danske døvblindes behov og ønsker for rehabilitering samt deres oplevelse af den hjælp, de har fået i deres kommune. Overordnet set peger rapporten på 8 udfordringer, som beskrives grundigt i rapporten. Ønsker du en lydversion tilsendt, så kontakt DøvBlinde Danmark.

Forside To stole og en tegnet person der falder ned imellem

Fra rapportens forord

Formålet med rapporten er at belyse danske døvblindes behov og ønsker for rehabilitering samt deres oplevelse af den hjælp, de har fået. Rapporten skildrer også kommunernes forskellige organiseringsformer og fordele og ulemper ved disse, set med fagfolk og døvblindes øjne. Endelig bidrager rapporten med forslag til ændringer i strukturen af hjælpen til døvblinde.

Rapporten er udgivet af DøvBlinde Danmark med støtte fra Helsefonden og Johan Schrøders Fond i maj 2024

Læs mere om…

Haptiske signaler laves på skulderen af en døvblind, mens kontaktpersonen samtidig synsbeskriver

Synsbeskrivelse

Synsbeskrivelse er vigtigt for at døvblinde kan orientere sig og forholde sig til omgivelserne. Det kan med fordel kombineres med haptiske signaler

To døvblinde taler taktilt tegnsprog sammen

Tegnsprog og taktilt tegnsprog

Tegnsprog  og taktilt tegnsprog udføres med hænderne - og aflæses med hænderne af døvblinde, der ikke har nogen synsrest. Få gode råd her 

Kvinde aflæser label med lup

Hvad er døvblindhed?

Definitionen på døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden.