Gå til indhold

Forslagsdirektør P. Lindholt og hustru Fru Ruth Lindholts Legat

Legatet er tiltænkt svagsynede og giver mulighed for støtte til indkøb eller anskaffelse af hjælpemidler eller andet til støtte for den eller de pågældende udvalgte trængende svagsynede.

Ansøgningsfrist: 5. november

Legatet er tiltænkt svagsynede og giver mulighed for støtte til indkøb eller anskaffelse af hjælpemidler eller andet til støtte for den eller de pågældende udvalgte trængende svagsynede. En forudsætning for støtte er, at synsbrøk m/brille eller kontaktlinse er oplyst og at ansøger er stærkt svagsynet uden dog at være medlem af Dansk Blindesamfund. Legatet kan altså ikke yde støtte til personer, der pr. definition er blinde (ser 6/60 eller derunder).

Legatet uddeles normalt ikke i portioner over 5.000 kr.

Meddelelse om bevilling eller afslag kan først forventes i slutningen af december måned. Bestyrelsen består af Institutchef, afdelingsleder samt overlæge og optiker fra Kennedy Centret (tidl. Statens Øjenklinik).

Fondens formål er at yde støtte til uddannelse af blinde børn og unge. Støtte fra fonden ydes fortrinsvis til ansøgere, der i forvejen er i kontakt med Instituttet for Blinde og Svagsynede.

For at få ansøgningsskema tilsendt, kontakt:

IBOS
Rymarksvej 1
2900 Hellerup
Tlf. 39 45 25 45
eller skriv via www.ibos.dk 

Læs mere om…

Døvblinde vandrer sammen med ledsagere i skoven

Arrangementer

DøvBlinde Danmark holder masser af kurser, temadage og udflugter, så du kan altid finde noget, der passer dig. Vi tager hensyn til lyd- og lysforhold og værner om det stærke fællesskab

Døvblinde kvinde læser en pjece med lup. Ægtefællen hjælper

Få besøg af en medlemsrådgiver

DøvBlinde Danmarks medlemsrådgivere tilbyder hjemmebesøg i hele landet på tale- eller tegnsprog og kan hjælpe dig videre med tilværelsen, når du rammes af syns- og hørenedsættelse

Ældre dame ser ud af vinduet

Vennetjenesten

Vennetjenesten er en flok frivillige døvblinde, som tilbyder at ringe eller skrive med dig, der ønsker en snak. Få din egen telefonven. I bestemmer selv hvad I vil snakke om